ریزش بنیانهای اعتقادی و گرایش روزافزون به مکتب انسانساز عرفان و تصوف

۹۳۴

کانال تلگرامی بیداری پلاس در مطلبی با عنوان «کلید ترویج عرفانهای نوظهور»از حساسیت های حکومتی نسبت به گرایش آحاد مردم به مکتب بشردوستانه و صلح طلبانه عرفان و تصوف پرده برداشت.

انتشار چنین متونی حاکی از اوج وحشت و هراس رژیم از اقبال مردم به مکتب انسانساز تصوف و عرفان دارد.

«عرفان و تصوف» از دیرباز در جای جای فرهنگ ایران زمین ریشه دوانده و امری غیرقابل انکار است. پس از چهار دهه سرکوب و خشونت و بازی با اعتقادات ، جامعه امروز دچار دلسردی شده و مأمن مردم بیدفاع که از جور و زر و زور و تزویر به ستوه آمده اند چنگ به بنیان عمیق عرفان و تصوف زده تا راه را از بیراهه دریابند.

با هم بخش کوتاهی از متنی که کانال بیداری پلاس در اینباره منتشر کرده که ناشی از اوج وحشت و هراس حاکمیت نسبت به گرایش مردم به جریانهای خودشناسی است به شرح زیر می خوانیم :

کلید ترویج عرفان های کاذب در دهه ۷۰ شمسی زده شد که مصادف بود با سیل ترجمه و ورود معنویت های وارداتی نوظهور به کشور. این برهه زمانی را باید دوران اقبال جهانی و رونق این‌ گونه جریان های معنوی کاذب در سراسر جهان به شمار آورد که کشور ما نیز از سایرین مستثنی نبود و خیلی زود اسامی چون؛ کارلوس کاستاندا، دون خوان، پائولو کوئیلو، اشو، پال توئیچل و به دنبال آن، برایان تریسی و وین‌دایر و…» بر سر زبان ها افتاد و ردپای آثار آن ها در بازار نشر پیدا شد.