عبای “ام المقاومه” به سالب وحدت مسلمانان ایرانی

۸۹۳

آخوند محسن محمدی عراقی معروف به محسن اراکی (زادهٔ ۱۳۳۴ در نجف) پیشتر همواره به دلیل مواضع تند و رادیکال نسبت به پیروان خرده آئینهای اعتقادی و پیروان مکاتب تصوف و عرفان در ایران شهرت دارد، از سوی دختر مغنیه در سی و دومین کنفرانس بین المللی باصطلاح وحدت اسلامی ، به دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به واسطه آنچه «تلاش در راستای وحدت مسلمانان و تقویت جبهه مقاومت» خوانده میشود، عبای “ام المقاومه” اهداء گردید.