تفتیش عقاید در حوزه های علمیه؛ پروژه برخورد با طلاب علاقه مند به عرفان و تصوف کلید خورد

۷۵۳

آخوند مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید حکومتی در آخرین اظهاراتش از نمایندگان طلاب شهرها و استانها خواست تا نسبت به جمع آوری اطلاعات طلبه ها نهایت دقت و توجه را داشته باشند.

علت عمده نگرانی این مرجع تقلید حکومتی گرایش فزاینده طلاب حوزه های علمیه سراسر ایران به جریانهای عرفانی و تصوف است.

آخوند مکارم شیرازی که به سلطان الشکر نیز شهرت دارد و برخلاف سلطان سکه با وی هیچ برخوردی صورت نمی گیرد تلویحا خواستار قطع کم هزینه طلابی شده که به هر دلیلی گرایشات عارفانه یا صوفیانه دارند.

محمودرضا خاوری سارق سابقه دار در کنار سلطان الشکر

مکارم شیرازی پیش از برگزارش کنفرانسی با عنوان همایش ملی تصوف ، شاخصه ها و نقدها علنا نسبت به مکاتب عرفانی در ایران موضعگیری کرد.

وی در دو دهه اخیر بدلیل فتاوی جنجالی پرونده سیاهی در سرکوب خرده آئین های اعتقادی و تنوعهای عقیدتی در ایران دارد. از آنجمله فتوای وی در مورد برخورد با پیروان طرایق تصوف در ایران است که تاکنون منجر به برخوردهای سازمان یافته حکومتی علیه پیروان این طرایق صوفیانه در ایران گردیده است.

با هم بخشی از اظهارات وی در مورد نگرانی های اخیرش نسبت به گرایش فزاینده طلاب حوزه های علمیه سراسر ایران به مکتب انسانساز تصوف و عرفان را می خوانیم :

به گزارش شیعه نیوز ، مکارم شیرازی عنوان کرد: اخیرا فرقه های انحرافی در حوزه های علمیه پیدا شده که باید مراقبت کرد طلاب جذب این فرقه ها نشوند.

این مرجع تقلید حکومتی که عمده فتاوی خود را در راستای برخورد و سرکوب پیروان تنوعهای عقیدتی – مذهبی – دینی صادر می کند در دیدار با نمایندگان طلاب مقیم قم که در خانه وی گردآمده بودند، اظهار داشت: فلسفه تشکیل مجمع نمایندگان طلاب این است که از جهات مختلف طلاب و فضلا اعم از مسائل درسی، معیشتی و … باخبر شده و مشکلات موجود را اصلاح نمایند.

 مکارم شیرازی :

اخیرا فرقه های انحرافی در حوزه های علمیه پیدا شده که باید مراقبت کرد طلاب جذب این فرقه ها نشوند.

آخوند مکارم شیرازی تلویحا نمایندگان طلاب به جاسوسی علیه طلاب دیگر دعوت کرد و گفت : هر نماینده باید برای طلبه های شهر خود پرونده ای تشکیل دهد تا با داشتن اطلاعات از این عزیزان، وضعیت آنان مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آنان با رسیدگی درست کمتر شود.

سلطان الشکر مدعی شد : نمایندگان طلاب نباید فقط اسم نماینده را داشته باشند؛ بلکه باید برای طلاب و فضلا تلاش کرده و با برنامه ریزی از مشکلات آنان بکاهند؛ باید برای طلاب و فضلا برنامه داشته باشید تا بتوانید در زندگی درسی و اجتماعی طلاب اثرگذار باشید. عنوان نمایندگی مسئولیت آفرین است و باید مطابق با این مسئولیت به وظایف خود عمل کنید.