آقای محمداسماعیل صلاحی : با لطائف الحیل قصد تخطئه و تخریب آقای حاج محمدآقا تابنده را دارند

۷۷۶

هو

۱۲۱

باستحضار عموم فقرا میرساند؛ در پی انتشار مطالب سخیفه در موضوع ملاقات اینجانب و حجه السلام آقای بهمن شریف زاده با حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مدظله امروز صبح با برادر مکرم آقای حاج محمدآقا تابنده صحبت نمودم و مشخص شد که عده ای قصد دارند بالطائف الحیل آقای حاج محمدآقا تابنده را تخطئه و تخریب نمایند و با سناریوی از پیش طراحی شده برنامه خود را باجرا درآورده و من بعد هم عملی خواهند نمود.

لذا لازم است فقرا آگاه باشند که ارتباط اینجانب با حضرت مولی محدود باین ملاقات نبوده و نخواهد بود و همانروز سه شنبه دو دفعه دیگر نیز در محل اقامت آنحضرت حضورشان شرفیاب شدم و قبلا هم این ملاقاتها بوده و دستورات و مطالبی هم فرموده اند که به تدریج باستحضار خواهد رسید و فی الجمله اعلام می نماید که بندگان حضرت آقا از این ملاقات خوشنود گردیدند و البته کسی حق تعیین تکلیف را برای معظم له ندارد و در مواردی که تصمیم نهایی با شخص حضرت آقا میباشد ایراد بآقای حاج محمداقا تابنده و اینجانب مستقیما به معظم له برمیگردد- ۱۰ آذرماه ۱٣۹۷ – محمداسمعیل صلاحی

برگرفته از صفحه اینستاگرام شخصی جناب آقای محمداسماعیل صلاحی درویش گنابادی