شرح مثنوی معنوی؛ استاد شریف زاده

۹۹۹

شرح مثنوی معنوی مولوی (تفسیر حکمی و عرفانی از جدایی)

دوشنبه ٣۰ مهرماه ۱٣۹۷

مدرس: حجت الاسلام و المسلمین شریف زاده

بشنو از نی چون شکایت میکند

از جدایی ها حکایت میکند

نظرات طرح شده در این پست الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.