مجلس فقری شب دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱٣۹۷ در پاریس باحضور مأذون محترم جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۶۴۵

هو

۱۲۱

باستحضار میرساند مجلس فقری شب دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱٣۹۷ در پاریس باحضور مأذون محترم و دانشمند معزز جناب دکتر سیدمصطفی آزمایش برگزار گردید و ایشان پس از اقامه جماعت آیاتی از سوره مبارکه انبیاء را تفسیر فرمودند؛ محمداسماعیل صلاحی

 

View this post on Instagram

 

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on