برگزاری مجلس فقری شب جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در اروپا با حضور جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۱,۲۳۳

هو
۱۲۱

باستحضار میرساند مجلس فقری امشب – شب جمعه ۲۲/آذر/۱۳۹۷  – در اروپا با حضور مأذون فاضل و دانشمند سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش برگزار گردید و پس از اقامه نماز جماعت توسط ایشان آیاتی از سوره مبارکه مائده تفسیر و تشریح گردید؛ ۲۲/آذر/۱۳۹۷

 

View this post on Instagram

 

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on