بازگشایی مجدد مجالس فقری شهرستانهای میبد و اردکان یزد

۹۲۷

بازگشایی مجدد مجالس فقری شهرستانهای میبد و اردکان یزد در منزل آقای حاج شیخ اسمعیل صلاحی علیه الرحمه

برگرفته از صفحه اینستاگرام آقای محمد اسماعیل صلاحی

 

 

View this post on Instagram

 

هو ١٢١ قال رسول الله صلی الله علیه واله ؛بادروا الی ریاض الجنه سئل یارسول الله وماریاض الجنه ؛قال صلی الله علیه واله ؛حلق الذکر باستحضار عموم برادران ایمانی واخلا روحانی فقرای نعمه اللهی سلطانعلیشاهی میرساند ؛درشرفیابی اینجانب عصرسه شنبه مورخه ٢٩ابانماه ١٣٩٧ محضرمقدس بندگان حضرت اقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه روحیفداه ضمن اعلام رضایت کامل از برادرمکرم ودانشمندمحترم اقای حاج دکترسیدمصطفی ازمایش اظهارداشتندکه “فرمان صادره برای ایشان موسعترین فرمان موجودبوده وانچه درباره ایشان دران فرمان اظهارنموده ام جنبه تعارف نداشته بلکه عقیده واقعی فقیربوده ” ضمناحسب الاشاره انحضرت مجالس فقری شهرستانهای میبد واردکان یزددرمنزل مرحوم جدم اقای حاج شیخ اسمعیل صلاحی علیه الرحمه مجددا بازگشایی گردیدوامشب که مصادف است باسالروز معراج روحانی حضرت قطب العارفین وایه الله العظمی فی الأرضین حاج شیخ محمدحسن صالحعلیشاه قدس سره جلسه فقری منعقداست -بنده کمترین؛محمداسمعیل صلاحی ٢۵اذرماه ١٣٩٧-

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on