مجلس فقری شب دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷  باحضور ماذون مکرم و دانشمند فرزانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۷۸۱

مجلس فقری شب دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷  باحضور ماذون مکرم و دانشمند فرزانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش با اقامه نماز جماعت و قرائت ، شرح و تفسیر آیاتی از سوره البقره برگزار گردید.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on