خودداری یک زن درویش از شرکت در دادگاه

۹۲۳

الهام احمدی زن درویش زندانی که با اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأموران زندان به دادگاه احضار شده بود از حضور در جلسه‌ی محاکمه خودداری کرد.

خانم احمدی پس از انتشار یک فایل صوتی با موضوع فجایع پزشکی زندان زنان قرچک با شکایت محمدی رئیس زندان قرچک به دادگاه فراخوانده شده است.

این زن درویش که از یکم اسفند (حادثه گلستان هفتم) تا اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد با حکم دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس و در دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبس محکوم شده است.