تعدادی از درویش‌های زندانی درخواست تجدید نظر نمی‌دهند

۷۶۰

۲۴ درویش زندانی در یک نامه سرگشاده اعلام کردند که تقاضای تجدیدنظر از حکومتی که عامل بی‌عدالتی و آزار است خردمندانه نیست.

این درویش‌های گنابادی محبوس در زندان فشافویه در این نامه دلایل عدم تجدیدنظرخواهی در حکم دادگاهشان را بیان کرده‌اند.

این درویشان که پیش‌تر از حضور در دادگاه انقلاب خودداری کرده بودند دادگاه تجدیدنظر را نیز فرمایشی و نمایشی خوانده و نوشته‌اند که حکومت ایران جواب سال‌ها نامه‌نگاری، اطلاع‌رسانی، تجمعات قانونی و پی‌گیری‌های حقوقی درویشان در دفاع از حقوق قانونی‌شان را با سرکوب بیشتر، سانسور شدیدتر و محروم کردن از شغل و تحصیل و بازداشت و زندان‌های بلندمدت جواب داده است.

درویشان زندانی با بیان این که «حکومت جمهوری اسلامی انتظار دارد کسانی که به گواه تاریخ و اسناد می‌باید در جایگاه شاکی باشند در جایگاه متهم ظاهر شوند و لغویات قاضی را که از سوی مقامات امنیتی دیکته شده است دربست بپذیرند» نوشته‌اند:‌

«تقاضای تجدیدنظر از حکومتی که خود عامل بی‌عدالتی و آزار درویشان است از نظر ما عملی خردمندانه نیست، زیرا اگر ذره‌ای عقلانیت در حاکمیت وجود می‌داشت اوضاع مملکت به این ویرانی نبود.»