مجلس فقری شب دوشنبه –  ۹ دی ۱۳۹۷ – باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش برگزار گردید

۹۸۲

مجلس فقری شب دوشنبه –  ۹ دی ۱۳۹۷ – باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش «ماذون مکرم و دانشمند فاضل» با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه فاطر از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.