اجازه اقامه نماز جماعت در مجالس فقری استان خوزستان

147

اجازه اقامه نماز جماعت در مجالس فقری استان خوزستان صادره از طرف قرین الشرف بندگان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (ارواحنا فداه) به آقای مهندس حاج سیدمحمدعلی مرعشی

٢٨ ربیع‌الثانی ١۴۴٠ مطابق با ١۵ دی‌ماه ١٣٩٧