اجازه اقامه نماز جماعت در مجالس فقری استان خوزستان

۱,۴۶۴

اجازه اقامه نماز جماعت در مجالس فقری استان خوزستان صادره از طرف قرین الشرف بندگان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (ارواحنا فداه) به آقای مهندس حاج سیدمحمدعلی مرعشی

٢٨ ربیع‌الثانی ١۴۴٠ مطابق با ١۵ دی‌ماه ١٣٩٧