اجازه اقامه نماز جماعت در مجالس فقری استان خوزستان

۱,۶۳۹

اجازه اقامه نماز جماعت در مجالس فقری استان خوزستان صادره از طرف قرین الشرف بندگان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (ارواحنا فداه) به آقای مهندس حاج سیدمحمدعلی مرعشی

٢٨ ربیع‌الثانی ١۴۴٠ مطابق با ١۵ دی‌ماه ١٣٩٧