منتشر شد؛ کتاب مبانی و قواعد تفسیر عرفانی

۸۸۱

کتاب مبانی و قواعد تفسیر عرفانی نوشته حجت‌الاسلام محمدجواد رودگر توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، کتاب مبانی و قواعد تفسیر عرفانی نوشته حجت‌الاسلام محمدجواد رودگر عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، توسط  موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به زیور چاپ آراسته شد.

تفسیر عرفانی سطوح و ساحات معنایی آیات را از راه تدبر با عقل قویم و شهود از طریق قلب سلیم در معرض افکار و انظار اهالـی معرفت قرآنـی قـرار مـی‌دهـد.

سه نکته اسـاسی در تفسیـر عرفانی عبارتند از:

تفسیر عرفانی عبور از ظاهر به باطن آیات با تحفظ بر ظاهر خواهد بود.

تفسیر عرفانی همانا تأویل قرآن است.

در تفسیـر عرفانی دو عنصر زیرساختی: تدبر و سیر و سلوک، حضور فعال دارند.

آنچه در این کتاب با آن مواجه هستیم عبارتند از:

مبانی تفسیر عـرفانی اعـم از مبـانی وجـودشنـاختـی، انسـان‌شنـاختـی، معرفت‌شناختی، زبان‌شناختی و غایت‌ شناختی و نحوه و روش به‌کارگیری این مبانی در تفسیرعرفانی

تفسیر عرفانی، تفسیری قاعده پذیر (قاعده عام و خاص) است که از جمله قواعد خاص آن تأویل و وضع الفاظ برای ارواح معانی است که در این کتاب مورد تبیین، تحلیل و تعلیل قرار گرفت.

کتاب مبانی و قواعد تفسیر عرفانی نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد رودگر، با قیمت ۳۸هزار تومان توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.