بودجه جامعه المصطفی العالمیه ۱۰۳ میلیارد کم شد

۶۶۱

سازمان برنامه و بودجه کشور در پی انتشار مطالبی در رسانه‌های اجتماعی درباره بودجه نوسازی و تجهیز مدارس و سازمان غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۳۹۸، توضیحاتی داد.

در اطلاعیه این سازمان آمده است:

بودجه نوسازی و تجهیز مدارس در لایحه بودجه ۱۳۹۸ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است، نه ۱۱ میلیارد تومان.

در این اطلاعیه توضیح داده شده است:

بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره ۷ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعتبارات هزینه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با چهار درصد رشد نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ معادل ۲۷۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

طبق این اطلاعیه، اعتبارات هزینه‌ای سازمان غذا و دارو از محل اعتبارات عمومی لایحه بودجه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با ۲۴ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۱۲ میلیارد ریال پیش بینی شده و رقم ۳۳۰ میلیارد ریال عنوان شده بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ آن سازمان است.

این سازمان یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال درآمد اختصاصی دارد.

با توجه به مقایسه بودجه این دو بخش با «مؤسسه جامعه المصطفی العالمیه» در رسانه‌های اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور میزان اعتبار این مؤسسه را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد، این میزان در مقایسه با اعتبار مصوب قانون سال ۱۳۹۷ که ۳۰۳ میلیارد تومان بود، حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است.

این مؤسسه ۵۲ هزار و ۱۳۳ دانشجوی خارجی دارد.