مجلس فقری شب دوشنبه – ۱۶ دی ۱۳۹۷ – باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش برگزار گردید

۷۵۵

مجلس فقری شب دوشنبه – ۱۶ دی ۱۳۹۷ – باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه سبأ از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.