نشست هفتگی شهر کتاب؛ بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه‌ افلاطون

۸۹۸

بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه‌ افلاطون به تازگی کتاب «بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه‌ی افلاطون» نوشته‌ «هادی جعفری» به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شده است.

این کتاب می‌کوشد، امکان نوعی تفسیر دینی و معنوی از فلسفه‌ افلاطون، در مقام بنیان‌گذار متافیزیک را برجسته کند. بی‌تردید این امکان، باید به نحو توامان در کنار سایر امکانات مستتر در تفکر افلاطونی مدّ نظر قرار بگیرد.

افلاطون به لحاظ تاریخی، در پایان سنت فکری و فرهنگی یونان باستان و در آغاز ظهور سنت جدید متافیزیک قرار دارد. به همین دلیل، در کنار خردگرایی منطق محورانه‌ متافیزیکی، هنوز عناصر نیرومندی از تفکر شهودی، معنوی و دینی یونان باستان در اندیشه‌ وی حضور دارد.