«با فردوسی؛ سلوک صوفیانه تا دیار سیمرغ» اثر خامۀ حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۱,۳۴۵

نویسنده: حاج دکتر سیّد مصطفی آزمایش
ناشر : انتشارات حقیقت

دانلود : فایل پی دی اف 

 •  فصل اوّل کتاب با نام :

«در دیار سیمرغ»،
به مطالبی چون، «دستگیری سیمرغ از افتادگان»، «آموزش فروتنی و افتادگی در شاهنامه» بر می خوریم.
«عرفان ایرانی و حکمت خسروانی»، «مردن و زندگی بعد از مرگ در شاهنامه» و «خواب» از دیگر عناوین فصل اوّل است.

 

 • درفصل دوّم به :
  «چگونگی به نظم کشیدن شاهنامه»، «تحقیقی در سن سراینده و پژوهشی در تاریخ سرودن شاهنامه»،
  «فردوسی و محمود غزنوی» پرداخته است.

 

 •   فصل سوّم به :
  «جوهر عقاید استاد ابوالقاسم فردوسی» اختصاص دارد. «فردوسی و طریق درویشی»، «تشیّع صوفیانه فردوسی»
  و «وسعت مشرب و مدارای فردوسی» از جمله مطالب فصل سوّم است.

 

 • «ضمیمه ها و تکمله» در دو بخش پایانی کتاب.