محکومیت یک زن درویش زندانی به ۱۴۸ ضربه شلاق

198

الهام احمدی درویش محبوس در زندان زنان قرچک که با شکایت محمدی رئیس زندان قرچک دادگاهی شده بود با رأی دادگاه کیفری به تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

خانم احمدی به دلیل انتشار یک فایل صوتی که در آن از وضعیت فاجعه‌بار  زندان قرچک و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار سخن گفته بود، به دو اتهام نشر اکاذیب و توهین به مأموران در حین انجام وظیفه، دادگاهی شده است.

قاضی شعبه ۱۱۴۵ دادگاه بعثت برای هر یک از این دو اتهام خانم احمدی را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق (در مجموع ۱۴۸ ضربه) محکوم کرده است.

الهام احمدی از جمله صدها درویش گنابادی است که سال گذشته در جریان حادثه‌ی یکم اسفندماه موسوم به گلستان هفتم بازداشت و نهایتاً به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.