وحشت از یک انتصاب و تکذیب آن

۶۲۶

تکذیب خبر انتصاب ولایتی بر ریاست گروه فلسفه و علوم در تمدن اسلامی

خبر انتصاب علی اکبر ولایتی بر ریاست گروه فلسفه و علوم در تمدن اسلامی انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تکذیب شد.

طی نامه ای که از سوی روابط عمومی انجمن پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به خبرگزاری دولتی مهر ارسال شده، انتصاب علی اکبر ولایتی توسط حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه تکذیب شده است.

علی اکبر ولایتی رییس دانشگاه آزاد در میان محافظانش هنگام خروج از دانشگاه. ولایتی شاید تنها رییس دانشگاهی در جهان است که این تعداد محافظ دارد!
علی اکبر ولایتی رییس دانشگاه آزاد در میان محافظانش هنگام خروج از دانشگاه. ولایتی شاید تنها رییس دانشگاهی در جهان است که این تعداد محافظ دارد!
علی اکبر ولایتی به طور همزمان ۳۸ شغل و سمت دارد.او امروز به مردم ایران توصیه کرد:مقاومت را از یمنی‌ها یاد بگیرند که«به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است»!
علی اکبر ولایتی به طور همزمان ۳۸ شغل و سمت دارد.او امروز به مردم ایران توصیه کرد:مقاومت را از یمنی‌ها یاد بگیرند که«به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است»!

در متن این تکذیبیه آمده است:

پیرو خبر منتشر شده در برخی از خبرگزاری ها مبنی بر انتصاب جناب آقای دکتر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد، به ریاست گروه فلسفه و علوم و تمدن اسلامی در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بدینوسیله ضمن تکذیب این خبر اعلام می دارد همانطور که در متن گزارش سایت موسسه آمده است ریاست اولین جلسه گروه مذکور بر عهده ایشان بوده تا موسسه بتواند از تجربیات ایشان در راه اندازی گروه مورد اشاره استفاده نماید.

شایان ذکر است با حکم ریاست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه(به شماره ۹۱۴/ص/۹۷) در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ جناب آقای دکتر شمس اردکانی به عنوان مدیر گروه فلسفه و علوم در تمدن اسلامی (علوم حکمت بنیان) معرفی گردیده اند.