بگفته رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مبارزه با «تصوف و عرفان» از مسئله های اصلی حوزه علمیه است

۷۷۲

به گزارش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، آخوند «احمد واعظی» در دیدار با  مکارم شیرازی،  گفت: ما در دفتر تبلیغات اسلامی در چند سال اخیر رویکرد مسأله محوری را آغاز کردیم و به مسائل جدی حوزه فرهنگ حساس شدیم و میزهای تخصصی تشکیل دادیم و بسته های جامع اقدامات را تهیه و بخش های مختلف دفتر را در رابطه با حل مسائل روز جامعه بسیج کردیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: مبارزه با فِرَق انحرافی و تعمیق باورهای دینی و بسیاری از مسائل دیگر فرهنگی مورد توجه ما قرار گرفته و اقدامات اساسی پیرامون آن انجام می دهیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش «تصوف شاخصه ها و نقدها» به همت این دفتر، گفت:

یکی از اهداف همایش ایجاد شبکه علمی برای کسانی است که در این زمینه کار می کنند و این همایش بهانه ای برای گردهمایی فعالان این عرصه است و انتظار از قم وجود دارد که بتوانند پشتوانه علمی نقد تصوف را فراهم کند.

برخی از جریانات حوزوی با ضدّیت با دین و ارزشهای انسانی ،  ارادتمندان به عرفان و تصوف و پیروان طرائق صوفیانه و سلاسل فقر و درویشی در ایران را در زمره  فِرَق انحرافی برشمرده و با وارد آوردن هجمه به پیروان مکاتب صوفیانه و علاقه مندان و ارادتمندان به عرفان زمینه را برای سرکوب و تضییع حقوق آنها در ایران هموار می سازند و نام این عمل را مبارزه با فرق انحرافی می گذارند!