تمرکز فعالیت «سازمان تبلیغات اسلامی» بر طرایق صوفیانه و مکاتب فقر و درویشی در ایران

۱,۴۶۱

آخوند سبحانی با اشاره به تشکیل حلقه های صوفیانه و تلاش برای جذب مردم، گفت:

یکی از حیله هایی که به کار می برند استفاده از نام بزرگان اهل عرفان و معنویت ما است که به این وسیله جوانان را فریب می دهند.

رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم  گفت :

دفترتبلیغات اسلامی در طول سال های گذشته یکی از محورهای فعالیت خود را بحث فرقه های انحرافی در کشور قرار داده است.

وی با اشاره به حساسیت بحث تصوف و فرقه های انحرافی دیگر، بر لزوم ورود و همفکری جمعی حوزویان در این زمینه تأکید کرد و افزود:

در خصوص تصوف در حدود سه سال پیش کارگروهی از اساتید این رشته تشکیل شد و با جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون این موضوع، تلاش گردید تا کار منظمی در این زمینه انجام پذیرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به برقراری ارتباط با مسؤولان ذیربط گفت:

نخستین کاری که انجام شد رصد این فرقه ها در کشور بود که به دلیل پراکندگی جغرافیایی شاخه های صوفیانه حتی مسؤولان کشور هم به جزئیات این فرقه ها دسترسی کافی را نداشتند؛ زیرا ابعاد علمی و تخصصی فرقه‌ها غالبا از دیده ها پنهان می ماند.

«پروژه نفوذ»

  • شناسایی ابعاد مختلف فرقه های صوفیانه 

وی افزود: با هماهنگی و همکاری متخصصان توانستیم ابعاد مختلف این فرقه ها و گرایش های آنها را در سطح کشور به طور کامل شناسایی کنیم. در کنار شناسایی فرقه های صوفی در کشور، یک کار تحقیقاتی برای شناساندن دقیق تر عقاید و آداب این فرقه ها به بدنه حوزه و دانشگاه انجام شد.

وی با بیان اینکه در گذشته اطلاعات خوبی در بین استادان و فضلا وجود داشت ولی متأسفانه، نسل جوان حوزه اطلاعات محدودی از صوفیه دارند و از این رو، آسیب‌ها و‌ انحرافات آنها از دید نسل جوان کشور پنهان مانده است، افزود: این فرقه ها غالبا با عوام فریبی سعی می کنند خود را به عناوین و ادعاهای دروغین جا بیندازند و برخی ها هم فریب سخنان آنان را می خورند و شبهه پیدا می کنند.

برخورد با مراکز تجمع پیروان آئینهای اعتقادی 

  • تشکیل حلقه های صوفیانه در نقاط مختلف کشور

وی گفت: بنابر اطلاعاتی که ما داریم آنها در شهرهایی مانند تهران، کرج و حتی در شهر های دورافتاده به بهانه های مختلف سعی دارند که حلقه های صوفیانه خود را تشکیل دهند و مردم ساده دل را به خود جذب کنند؛ یکی از حیله هایی که به کار می برند، استفاده از نام بزرگان اهل عرفان و معنویت ما است که به این وسیله جوانان را فریب می دهند.

رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت:

کارگروهی در این دفتر تصمیم گرفت که با برنامه ریزی منظم، ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی این فرقه ها را نشان دهد و همایشی را فراخوان داده ایم و با همکاری مؤسسات مختلف این همایش با عنوان «تصوف؛ شاخصه ها و نقدها» تصویب و به صورت رسمی در وزارت علوم ثبت شد.
 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت:

هدف اصلی ما نگاه علمی و انتقادی به پدیده صوفی‌گرائی است و در مقابل متأسفانه کسانی با نام برخی از اهل ادب ما در کشور همایش هایی را برگزار می کنند و در لا‌به‌لا‌ی آن، آیین و آداب انحرافی و خرافی را تبلیغ می کنند.

جلب حمایت مراجع تقلید حکومتی برای مشروعیت بخشیدن به برخوردهای فراقانونی با پیروان طرایق صوفیانه و مکاتب فقر و درویشی در ایران 

  • درخواست از مراجع تقلید برای پشتیبانی مبارزه با فرق انحرافی

 

برخی از جریانات حوزوی با ضدّیت با دین و ارزشهای انسانی ،  ارادتمندان به عرفان و تصوف و پیروان طرائق صوفیانه و سلاسل فقر و درویشی در ایران را در زمره  فِرَق انحرافی برشمرده و با وارد آوردن هجمه به پیروان مکاتب صوفیانه و علاقه مندان و ارادتمندان به عرفان زمینه را برای سرکوب و تضییع حقوق آنها در ایران هموار می سازند و نام این عمل را مبارزه با فرق انحرافی می گذارند!