نشست «تعین اجتماعی معرفت در قرآن»

۹۰۴

نشست «تعین اجتماعی معرفت در قرآن» با سخنرانی حسین اژدری زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  در قم برگزار می شود.

 در این نشست حسین اژدری زاده از نظریه‌ خود با عنوان «تعین اجتماعی معرفت در قرآن» دفاع می کند.