نشست «مناسبات اسلام و مسائل علوم اجتماعی»

۶۶۹

ششمین نشست علمی تخصصی از سلسله نشست های مطالعات اسلامی علوم انسانی با موضوع «مناسبات اسلام و مسائل تعلیم و تربیت با رویکرد مساله شناسی» از سوی مرکز تخصصی طوبی برگزار شد. در این نشست ابوالفضل غفاری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی می کند.

هفتمین نشست علمی تخصصی از سلسله نشست های مطالعات اسلامی علوم انسانی با موضوع «مناسبات اسلام و مسائل علوم اجتماعی، چالش ها و ظرفیت ها» از سوی مرکز تخصصی طوبی در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود. در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی می کند.