تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه نوح از قرآن مجید ؛ مجلس فقری ۴ بهمن ۱۳۹۷

۹۵۵

مجلس فقری شب جمعه – ۴ بهمن ۱۳۹۷ – باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه نوح از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.