فصلنامه عرفان ایران ؛ دستخط مبارک حضرت آقای محبوبعلیشاه خطاب به آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۱,۴۰۱

۱٣ / ۸ / ۶۹

هو

۱۲۱

حضور محترم برادر عزیز و دانشمند جناب آقای دکتر آزمایش

پس از عرض سلام و مراتب ارادت

پیوسته سلامتی و موفقیت سرکار را در انجام تمام امور زندگانی که مشغول می باشید از درگاه خداوند متعال خواستارم ، خصوصا تحقیق و تحریر امور مذهبی و عرفانی.

شمارم سوم مجله عرفان ایران که بحمدالله غنی تر و پربارتر از شماره قبلی ، و همچنین برتر از دیگر نشریاتی که به نام عرفان منتشر میشود را دریافت کردم. از مطالعه آن بهره فراوان بردم.

بندگان حضرت آقا ارواحنا فداه نیز آن را مورد تأیید قرار دادند.

برگرفته از صفحه فیس بوک شخصی مربی جلیل القدر جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش 

شماره سوم فصلنامه عرفان ایران