تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه النساء ؛ مجلس فقری شب دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷

۱,۲۲۸

مجلس فقری شب دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ – باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه النساء از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.