برگزاری نشست «جریان‌‌شناسی و آسیب‌شناسی فرق و نحله‌های نوظهور در ایران»

۹۶۹

قرار است روز  شنبه۱۳ بهمن، نشستی با حضور آخوند مرتضی سلطانی‌تهرانی، مدرس حوزه و دانشگاه، عبدالقادر همایون، کارشناس و پژوهشگر فرق و ادیان و سیدهادی سیدوکیلی، کارشناس و پژوهشگر فرق و ادیان  برگزار گردد.

جریان‌شناسی فرق و نحله‌های نوظهور، آسیب‌شناسی فرق، نقش استعمار فرانو در گسترش فرقه‌ها و نحله‌های انحرافی و راهکارها و راهبردهای مقابله با فرق و نحله‌های نوظهور و … از محورهای این نشست است.