مجلس شب جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۷ ؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه محمّد از قرآن مجید

۷۷۴

مجلس شب جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۷ – باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه محمد از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.