مجلس فقری شب دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه مائده

۹۱۱

مجلس فقری شب دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ – باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه المائده از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.