اطلاعیه جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش؛ «حصول اطمینان نسبت به بهبود سلامت احوال دکتر رضا تابنده»

۷۸۶

خدمت عموم برادران و خواهران مکرم ایمانی

باعرض سلام وتجدید مراتب احترام

در یک مکالمه تلفنی با برادر ارجمند ایمانی آقای دکتررضا تابنده – بحمدلله تعالی- از سلامت احوال ایشان اطمینان حاصل شد.

امیدوارم که در پرتو توجه حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب عظیم الشان سلسله علیه نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی قلب و روح یکایک حق جویان و حق پویان – بهم پیوسته و پرطراوت – یادآور شریفهء “کانّهم بنیان مرصوص” باشد.

ازمحبت دُردها صافی شود

وز محبت دَردها شافی شود

از محبت خارها گل می شود 

وز محبت سرکه ها مُل می شود

از محبت تلخها شیرین شود 

وز محبت، مس ُّها زرین شود 

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
حاج دکترسیدمصطفی آزمایش