حلقه شاهنامه خوانی

۶۷۶

دور دوم حلقه شاهنامه خوانی در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، از این هفته آغاز به کار می کند. این حلقه که با هدایت و دبیری سید حسین شهرستانی تشکیل شده است، اکنون و در آغاز داستان سیاوش که فصل مهمی از فصول شاهنامه است، دوباره عضو می پذیرد.