اجرای حکم تبعید چهار درویش زندانی

۸۲۹

چهار درویش زندانی با پایان دوره‌ی محکومیت زندان، برای اجرای حکم تبعید به استان‌های محل تبعیدشان منتقل شدند.

مهدی مردانی، ابوالفضل صحرایی، مهرداد رضایی و مجتبی شکری چهار درویشی هستند که روز گذشته به ترتیب به شهرهای سیب سوران، سربیشه، سرباز و تایباد تبعید شده‌اند.

این درویشان بنابر حکم دادگاه، دوره‌ی تبعید خود را باید به مدت ۲ سال در شهرهای یادشده بگذرانند.

حکم قضایی تبعید درویشان زندانی بازداشت‌شده در حادثه‌ی گلستان هفتم بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات صادر شده است.

بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند با اختیار خودش محکومانی را که به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند تا دو سال به محل‌هایی که در آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری و وزارت کشور معین شده است تبعید کند.

۵۸ درویش گنابادی در جریان جلسات محاکمه‌ی دادگاه انقلاب که مدت‌زمان آن کمتر از نیم ساعت بوده است به ۱۱۶ سال تبعید محکوم شده‌اند.

شماری از این درویشان به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، جلسات محاکمه‌ی دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و از حضور در دادگاه خودداری کرده بودند.