مجلس فقری شب جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه عادیات از قرآن مجید

۷۴۸

مجلس فقری شب جمعه – ۲ اسفند ۱۳۹۷ باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه عادیات از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.