همایش یادبود احمد فردید در موسسه حکمت و فلسفه

۱,۲۶۸

دومین برنامه از یادبود استادان تاثیرگذار در اعتلای حکمی موسسه و انجمن حکمت و فلسفه ایران، باهمکاری بنیاد فردید فردا ۲۸ بهمن در موسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه برگزار می شود.

همایش یادبود سیداحمد فردید به اهتمام موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری بنیاد حکمی و فلسفی دکتر فردید، ۲۸ بهمن در سالن موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه برگزار می‌شود.

 

جزئیات این برنامه بدین شرح است:

۱-تلاوت قرآن کریم و سرود       ۱۴
۲-افتتاحیه، شهین اعوانی ۱۴/۵
۳-توضیح، رضا سلیمان حشمت دبیر همایش.        ۱۴/۱۰
۴-پخش نوار از استاد فردید، ۱۴/۲۵

۵- نشست اول
رضا داوری اردکانی، ۱۴/۳۰
غلام‌رضا اعوانی  ۱۴/۵۰
پرویز ضیاء شهابی ۱۵/۱۰
محمدرضا ریخته‌گران ۱۵/۳۰
محمد رجبی   ۱۵/۵۰
۶- استراحت و پذیرایی ۱۶/۱۰
۷-پخش قسمت دوم از گفتار استاد فردید،    ۱۶/۲۵

۸- نشست دوم 
بیژن عبدالکریمی ۱۶/۳۰
سیّد موسی دیباج ۱۶/۵۰
شهرام پازوکی ۱۷/۱۰
بهروز فرنو    ۱۷/۳۰
رضا سلیمان حشمت ۱۷/۵۰
۹-قسمت سوم از پخش گفتارهای استاد ۱۸/۱۰
۱۰-پایان برنامه ۱۸/۱۵