دکترسیدمصطفی آزمایش؛ نقدی بر آراء و نظرات سیّداحمد فردید مَهینی یزدی

۱,۸۴۹

در این سلسله گفتارها دکتر سیدمصطفی آزمایش نقدی بر آراء و نظرات سید احمد فردید مهینی یزدی وارد آورده و پرده از اسرار فاش نشده شاگردان مکتب فکری احمد فردید برمیدارد که در سالهای آغازین انقلاب با تأسیس کانون مخوف و مرموز کامفراص به توطئه و دسیسه چینی علیه روشنفکران و دگراندیشان عقیدتی می پردازند و منتقدان را با روشهای مختلف حذف می کنند.

لازم به یادآوری است ، این مجموعه گفتارها در زمستان سال ۱٣۸۹ توسط جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش تهیه و تلویزیون اینترنتی دُرّ تی وی برای نخستین بار افتخار انتشار آنرا یافت.

برای دسترسی به مجموعه مقالاتی در همین رابطه به سایت کامفراص مراجعه فرمایید.

نقدی بر آراء و نظرات سیداحمد فردیدمهینی یزدی – قسمت ۱

نقدی بر آراء و نظرات سیداحمد فردیدمهینی یزدی – قسمت ۲

نقدی بر آراء و نظرات سیداحمد فردیدمهینی یزدی – قسمت ۳

نقدی بر آراء و نظرات سیداحمد فردیدمهینی یزدی – قسمت ۴

نقدی بر آراء و نظرات سیداحمد فردیدمهینی یزدی – قسمت ۵ 

نقدی بر آراء و نظرات سیداحمد فردیدمهینی یزدی – قسمت ۶

نقدی بر آراء و نظرات سیداحمد فردیدمهینی یزدی – قسمت ۷