مجلس فقری شب دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ ؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه قصص از قرآن مجید

۷۲۳

مجلس فقری شب دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه قصص از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.