مصطفی دانشجو آزاد شد

۷۴۸

علی شریف‌زاده وکیل‌مدافع مصطفی دانشجو دقایقی پیش خبر از آزادی این فعال حقوق دراویش داد.

علی شریف‌زاده گفت: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی تصمیمی با توجه به وضعیت خاص بیماری و نظریات تیم پزشکان معالج آقای دانشجو، قرار بازداشت موقت وی را فک کرد و دقایقی قبل این درویش حقوقدان آزاد شد.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: دادگاه تجدیدنظر همچنین بیستم فروردین‌ماه سال آینده را زمان رسیدگی به پرونده‌ی محکومیت ۸ساله‌ی موکلش تعیین کرده است.