فرمایشات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ؛ صبح چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ دولتسرا

۹۴۳

فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه  ؛ صبح چهارشنبه ۲۲-۱۲-۹۷ دردولتسرا

… الان از صبح تا حالا فقرا نشستند
طبیعتا زنها پر حرفتر از مردها هستند
آخر من از صبح در خدمت آنها هستم به هر جهت وظیفه‌ام هست
نه منّتی سر آنها دارم نه مزدی از آنها میخوام وظیفه‌ای انجام دادم که …
بنابراین فقط از آقایان تقاضا را بکنم که تشریفاتی هست هر چه، تشریفاتی را حل کنند برای اینکه زودتر دیدار کامل برای ما انجام بشود و بتوانیم همه را زیارت کنیم
البته ما الحمدلله البته ما از راههای قانونی الحمدلله همه فقرا تشریف آوردند
ولی اوّلاً این تشریف فرمایی شما و خانمها یک خورده شلوغ میکند یعنی کسانی که چشم دیدن این چیزها را ندارند، آن خوب نمیشود.
ثانیاً من را خسته میکند نه خسته از …
یک خسته هست که من وقتهایی که کار میکردم بعدها مدتی مثلاً درس میخواندم رساله مینوشتم شش ساعت هفت ساعت پشت سر هم میخواندم و یادداشت میکردم غذا هم میخوردم در همین مدت، ولی حالا نمیتوانم حالا یک کار جدی از آن کارهایی که داشتم اگر حالا جدیداً بیاد یک صفحه بیشتر نمیتوانم فوری بخوانم برای اینکه خواندم باید استراحت کنم یک خورده دوباره همین کار را بکنم.
اینست که کار من آنطور پیشرفت ندارد.
فقط دیدن چیزی است که خسته نمیشود دیدن آقایان و خانمها که می‌آیند.
به این جهت که از آنها خواهش میکنم برای اینکه دیدار ما لطمه صوری داده نشود فقط کارهایی را که میتوانید نکنید …
من از همین …
این چند صد نفر که هستند اگر نگاه بکنم گردنم میشکند بخصوص که الان هم گردن، این بیماری گردن که دارم، گردنم درد میکند.
به هر جهت از شما خیلی معذرت میخواهم که آنطوری که باید و من میخواهم و شما هم دلتان میخواهد انجام نمیشود ولی همینقدر انجام میشود که همه را میبینم همه هم من را میبینند.
و دسته جمعی به درگاه خدا تضرّع میکنیم.
خدا هم کار و تضرّع دسته جمعی را بیشتر میپذیرد.
برای اینکه اشتباه نکنیم همیشه موضوع عباداتتان انفرادی است یعنی اگر دو نفر با هم بدون … عبادت حساب میشود
ولی عبادت خداوند هر چه جمع باشد بهتر است.
خداوند میفرماید من شما را جمع آفریدم همه این خلقت خودش را بیان کرده برای اینکه ما بفهمیم‌‌. گفته است که حیوانات دسته جمعی نیستند بعضی‌هایشان اجتماع کامل؛ ولی انسانها را از اول که آفریدند به خدمت خلق و خدمت دسته جمعی.
بنابراین خیلی دوست داشته باشید که اینچنین جمعهایی و با مهربانی و ملایمت و حتی گذشت و فداکاری سعی کنید که باشد. ان شاءالله
ما یک وقتی سر همان قضیه قم، یعنی حسینیه قم نکته‌ای بود گفته بودند ما را اسم گذاشته بودند شیعه، شیعه….
ما صلح‌طلب هستیم در دنیا به این عنوانیم، ما صلح‌طلبیم ما اهل جنگ و دعوا و اینها نیستیم ولی اگر کسی آمد به جنگ ما، ما نمیتوانیم دست بسته بایستیم که هر کاری میخواهد بکند.
آنوقت دفاع میکنیم همان حرفی که گفتیم:
که ما در دفاع مثل سنگ محکمی، چاقویی هستیم ولی در زندگی صلح‌طلبیم، مثل آب روان.
یعنی اگر با ما کار نگیرند ما خودمان زندگی داریم، اگر کار بگیرند بدتر میشود.
خودمان هم باید همیشه همینطور باشیم یعنی اگر کار نگرفتند ما جنگ و جدال نداریم.
ما آرامش داریم برای اینکه در آرامش بهتر بتوانیم اوامر خدا را اطاعت کنیم و عبادت کنیم.
خیلی هم متشکر از همه شماها
ان شاءالله به امید خدا و سعادت …