انتقاد گزارش سالانه دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر در ایران

۷۳۹

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضع حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۸، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر را بسیار ضعیف توصیف کرده است.

بخش مربوط به ایران در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، شامل حدود ۲۰ هزار کلمه می شود و به تفصیل به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در زمینه های مختلف پرداخته. به نوشته گزارش، این وضعیت در بعضی از حوزه ها حتی بدتر از سال های قبل شده، هرچند در زمینه تعداد اعدام‌ها، بهبودی نسبی ایجاد شده است.

گزارش با اشاره به اعتراضات متعدد صورت گرفته در شهرهای مختلف ایران در سال گذشته، به کشته شدن “حداقل ۳۰ نفر از معترضان”، “دستگیری هزاران نفر” و وقوع “مرگ های مشکوک در بازداشتگاه” از دسامبر ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۶) به بعد اشاره کرده است.

جمهوری اسلامی ایران هنوز در مقابل گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا موضوعی نگرفته، ولی مقام های ایرانی، همواره گزارش های انتقادی از وضعیت حقوق بشر در این کشور را نادرست و دارای اهداف سیاسی خوانده‌اند.

در گزارش جدید ایالات متحده آمده هرچند “ایران قدم هایی را برای تحقیق، پی‌گیری و مجازات” عاملان نقض حقوق بشر انجام داده، اما بسیاری از موارد نقض این حقوق، در چارچوب “سیاست‌های حکومتی” صورت گرفته و “مصونیت از مجازات”، در تمام سطوح حکومت و نیروهای امنیتی جاری بوده است.

این گزارش، با استناد به اخبار رسانه های داخل و خارج ایران و گزارش های مختلف نهادهای حقوق بشری فعال در مورد ایران تهیه شده و حاوی اشارات متعدد به افراد یا گروه هایی است که در معرض “نقض حقوق بشر” قرار گرفته اند.

گزارش با تاکید بر وقوع موارد گسترده “شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها”، به شیوه هایی همچون “تهدید به اعدام یا تجاوز”، “آزمایش اجباری بکارت”، “تعرض جنسی” یا “کتک زدن شدید و طولانی مدت” اشاره کرده است.

وزارت امور خارجه، همچنین با یادآوری قوانینی که اقداماتی از قبیل شلاق زدن، کور کردن یا قطع عضو افراد را ممکن می کنند، یادآور شده که جمهوری اسلامی این اقدامات را “مجازات و نه شکنجه” تعریف می کند. در گزارش دولت آمریکا آمده که طبق قوانین ایران، “حداقل ۱۴۸ جرم مجازات شلاق و ۲۰ جرم مجازات نقص عضو دارند”.

در گزارش، به وقوع ۲۱۵ اعدام از ابتدا تا نیمه نوامبر سال ۲۰۱۸ (ده ماه و نیم ابتدای سال) اشاره و تاکید شده که حکومت از میان این موارد، تنها ۷۳ مورد را رسما اعلام کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته که تعداد اعدام های سال ۲۰۱۸، نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و یادآوری کرده که دلیل این کاهش، تغییر قوانین مربوط به اعدام محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

در بخش دیگری از متن وزارت امور خارجه آمریکا، به شرایط دشوار زندان های ایران اشاره شده و از جمله، به مواردی همچون “کمبود غذا”، “بدرفتاری فیزیکی” و “شرایط بهداشتی نامناسب” اشاره شده است. همچنین، نگهداری زندانیان کودک (زیر ۱۸ سال) در میان زندانیان بزرگسال مورد انتقاد قرار گرفته است.

گزارش، همچنین به “منشور حقوق شهروندی” دولت حسن روحانی و پیش بینی های مندرج در آن برای بهبود وضعیت حقوق بشر اشاره کرده، هرچند تاکید کرده که این منشور، در عمل به اجرا در نیامده است.

منبع : بی بی سی فارسی