فرمایشات آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ؛ صبح پنجشنبه ۲۳ اسفند ۹۷ در دولتسرا

۱,۴۷۱

فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنافداه

صبح پنجشنبه ۲۳-۱۲-۹۷ در دولتسرا

حرفهای من معنای خودش را که دارد با آن معانی وارد ذهن شنونده میشود.
بنابراین اگر هم جمعیت زیاد است صداها ممکن است نرسد، نگران نباشید خود معنای این در دل شما می‌نشیند کمااینکه در مجالسی که مورد علاقه شما، نه هر مجلس، ولو نشنوید ولو نبینید با این وجود گوش بدهید، همان امواج آن در جسم شما اثر میکند اثرش اثر دارد.
بشرها هم هر کدام نماینده‌ای از خلقت خداوند و نماینده‌ای از محبت خداوند هستند به این جهت به مخلوق خداوند توهین نکنید نمی‌دانید هنوز، مخلوقی که شماها بد می‌دانید چه بسا خداوند خوب می‌داند و حتی همان مخلوقی که بد می‌دانید خداوند او را آفریده است برای اینکه بعضی کارهایی که خدا میخواهد او بکند.


بخشی از مکتوب فرمایشات حضرت مجذوبعلیشاه اروحنا له الفداه

بسم الله الرحمن الرحیم

آقایان دیر … تشریف اوردین یا ما جایی نداریم . باز میگوییم که؛ گر خانه محقر است و تاریک بردیده روشنت نشانم. یعنی مهم اینکه یه عده ای رفتند یه عده ای نیامده بودند اونها روهم اضافه قبول کردیم جداگانه و اما وسعت منزل، به وسعت دلها باید ببخشیم . یعنی همین که گفت: گر خانه محقر است و تاریک بردیده روشنت نشانم.
دیده روشن از لطف و محبت الهی ست که به بعضی بندگانش میکند. چون دیده که این چشم باشه-ما تا اینور دیوار رو میبینیم پشت دیوار رو نمیبینیم . ولی دیده روشن خداوند خودش داره و به بندگانش هم میده که براشون دیوار مانع تلقی نمیشه. این در دلهای بعضی از فقرا دیده اید-برخورد کرده اید. روشنی دارند که از دل انسان خبر میدن. و اگر گل باشند گل میبینند و اگر بد باشند باد میبینند. ولی هرگز از دیدار اینها تفاوتی قائل نمی شوند. علی(ع) خودش امر الهی، به او این دید رو داد که ابن ملجم رو میدید که او را خواهد کشت و فرمود که؛ به یک بار هم به خود ابن ملجم ، فرمود: که تو … ابن ملجم که از ارادتمندان حضرت بود، فریاد برآورد نگران- و گفت: یا امام دستور بده الان منو بکشند که من اون روز رو نبینم، که بخواهم قاتل تو باشم. ولی حضرت فرمود تادراین دنیایی قواعد این دنیا حکومت میکنه قواعد این دنیا که خداوند آفریده است؛ این استکه بدون دلیل قصاص نکنه. توکه کسی رو نکشتی که من تو رو بکشم اگر روزی روزگاری کشتی، صاحبان حق تو رو قصاص خواهند کرد نه من. و بنابراین اونها میدیدند همه این اشخاصی رو که ما میبینیم – میدیدند، منتهی بعضیها دیده – با دیده روشنی که داشتند واقعیت ذهن او را میدیدند و می شناختند. علی (ع) میدانست که ابن ملجم روزی قاتل او خواهد بود و علی هم دانستنش ،علمش ،یقینی بود- فرضی بود و خیالاتی بود و میدانست که این کار خواهد شد ولی خداوند مقرر نشد یک وقت، که یه مجازاتی فقط برحسب خیال او انجام بده. به این دلیل کاری نداشت حضرت، تا اینکه او وظیفه خودش رو انجام داد. البته او وظیفش بود منتهی وظیفه ای که خداوند مقرر کرده بود و خود اون شمر،ابن ملجم نمیدانست – نمیدانست که خداوند در برنامش اینجور مقرر کرده. ولی اونجور که مقرر شده بود انجام شد. بنابراین ما هم اگر مثلا در روزگاری به علی برخورد کردیم اون شخصی که دیده روشن دارد و میداند ( این اقای-این مرد که دارم میبینیم روزگاری علی رو بقتل خواهد رساند، ولی مع الذلک ما حق نداریم مجازاتی بکنیم کاری نکرده خدا – مجازات و علت ِ معلول مال این دنیاست در اون دنیا این چیز ندارد … (آثار) دراون دنیا فقط امر الهی ست، که امر الهی دیگری زنده بگذارد و یا زنده نگذاره ). انشالله خداوند به ما اون دیده روشن رو بده و دل روشن رو هم بده در از اون دیده روشن سوءاستفاده نکنیم همه چیز رو به روشنی ببینیم و به امر الهی تسلیم باشیم. انشالله.