منتشر شد؛ کتاب گرایش به عرفان‌های کاذب

۱,۴۷۲

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، کتاب گرایش به عرفان‌های کاذب تألیف معصومه استودان توسط دفتر نشر معارف در سال جاری منتشر شد.

با توسعه زندگی مادی بشر و صنعتی شدن آن، گرایش و نیاز به عرفان و معنویت، افزایش یافته است. از این‌رو برای پاسخ به این نیاز، عرفان‌های بدلی و کاذبی ظهور کرده‌اند و برای رسیدن به اهداف خاص خود از آن سو استفاده نموده و رواج اندیشه‌ها و عقاید باطل خود را در قالب مکتب‌هایی در سطح جهان رواج داده‌اند و با انواع رسانه‌ها در ذهن و ضمیر مخاطبان رسوخ کرده و طرف‌داران زیادی را به خود جلب کرده‌اند.

از این‌رو شناسایی دلایل و عواملی که سبب گرایش به این‌گونه فرقه‌ها می‌شود امری ضروری و لازم است تا از نفوذ این مکاتب و آسیب‌های آن‌ها جلوگیری شود.

کتاب «گرایش به عرفان‌های کاذب» که از شش فصل در ۱۹۲ صفحه تشکیل گردیده می‌کوشد تا در تحقق این مهم، اثرگذار باشد لذا فصل اول را به کلیات بحث اعم از بیان مسئله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه‌ها، پیشینه‌ها و تعریف مفاهیم اختصاص داده است.

فصل دوم و سوم، عرفان و عارفان حقیقی و کاذب و شاخصه‌های آن‌ها را معرفی می‌کند. فصل چهارم، عوامل درونی گرایش به عرفان‌های کاذب را بررسی و فصل پنجم، به تبیین مهمترین عوامل بیرونی گرایش می‌پردازد. فصل ششم، راه‌کارهای پیشگیری از نفوذ چنین تفکرات بی پایه‌ای را بررسی می‌کند.

کتاب گرایش به عرفان‌های کاذ ب تألیف معصومه استودان توسط دفتر نشر معارف به بهای ۱۰۵,۰۰۰ ریال در سال جاری منتشر شد.