فرمایشات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه در مصاحبه با خبرگزاری مهر تابنده

۱,۴۹۶

متن فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه سلمه‌الله
پنجشنبه صبح ٨ فروردین ١٣٩٨ (بیمارستان مهر)
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بهترین پیامی که می‌توانم بدهم این است که از زندگی خودم، از حیات خودم، از این تجربه‌ای که کردم، شرحی به فقرا بدهم و آن این است که از رحمت الهی ناامید نشوید. هر رحمت الهی ولو در نظر شما بصورت فشار است، باز هم ناراحت نشوید. کمااینکه در جنگها بسیاری اوقات قشون فاتح به مناسبت‌ها و به مصلحت‌هایی عقب‌نشینی می‌کند و ظاهراً شکست خورده‌اند و حال آنکه اینطوری نیست…. این است که هیچوقت از این تفاوت‌هایی که خداوند قائل شده نگران نباشید. هر چه کند خوب است. به قول آن شعر عامیانه:

هر چه از دوست می‌رسد خوب است
گر همه سنگ و گر همه چوب است

چوبش هم که می‌زنند و سنگش هم که می‌زنند به مناسبت تربیت است و بنابراین از خدا می‌خواهیم ما را تربیت کند و ما را در راه خودش نگهدارد. منتها به ما قدرت بدهد که اینها را تحمل کنیم. تحمل کنیم برای اینکه پیشرفت کنیم و الحمدلله فقرا خوب شده‌اند و پیشرفت کرده‌اند….
این به عنوان پیام نیست، نگفتم پیامی بدهم. اینها نتیجه‌ای است که خودم در این مدت گرفته‌ام.