عید سعید مبعث؛ فرمایشات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

۱,۰۵۳

متن فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

 چهارشنبه ۱۴ فروردین ١٣٩٨

  بسم الله الرحمن الرحیم

  از اینکه خداوند باز هم به این بندگان گنهکارش توجه دارد، خرسندیم و شکر می کنیم که ان شاءالله ما بشر روی زمین از غفلت دربیاید و شکر خدا را بکند. یکی از پیامها که خداوند توسط بعضی از بزرگان مستقیماً گفته است و توسط بعضی بزرگان دیگر ضمن پیامهای دیگر فرموده است این است که اینقدر بیخود با همدیگر جنگ نکنید، جنگ فقط به دستور خداوند است.

و در واقع بعثت پیغمبر برای یادآوری به ما بشرهاست، که از غفلت به یاد خداوند دور باشیم و همیشه به یاد او باشیم. به این … من هم متاسفانه در اعیاد و روزهای قبلی که موقعیتی بود تا از خداوند تقاضای بخشش و عفو کنیم، من امکان نداشتم، ولی الحمدلله در این عید امروز مجال پیدا کردم که به همۀ هموطنانم تبریک بگویم و همچنین به همۀ مسلمین و همۀ ایرانی ها و همۀ درویشها بگوییم که بیخود دور و بر جنگ نروید، مگر در مواردی که خداوند دستور داده است. والا صلح را ادامه بدهید تا زمان آخر حیات خود، ان شاءالله.

ان شاءالله مجدّداً به شما تبریک میگویم و از شما می خواهم که این توفیق داشته باشید که من هم مثل بنده ای جزء شماها توفیق بندگی را داشته باشم.

خداحافظ