فرمایشات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه در جمع برادران ایمانی؛ صبح پنجشنبه ٢٩ فروردین ٩٨

۶۹۷

فرمایشات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه در جمع برادران ایمانی

صبح پنجشنبه ٢٩ فروردین ٩٨ – دولتسرا

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دو بار یا یک بار آمدند گفتند یکی آمده، گفتم نمی‌توانم. وسط شام، دارم شام می‌خورم یکی آمده، گفتم نمی‌شود…. من مجبور بودم که هر که می‌آید بگویم بیاید. ولی خوب آقایان همانطور که همه‌ی چیزها به میل آدم نمی‌شود. این هم به میل ما نشده، هر وقت می‌آیم به هر جهت، یک عده‌ای می‌گویند، یک عده‌ای پشت در هستند….
به هر جهت،‌شاید واقعاً یک فایده‌ای داشته باشد و آن هم اینکه معطلی‌ای که می‌کشید و انتظاری که می‌کشید یک خرده شوقتان را بیشتر کند. به این جهت من باید بگویم مرا ببخشید شما انشاءالله فقرا بدون اینکه من بگویم خودتان این کار را می‌کنید.
ولی انتظارات چند نوع است. این انتظارات که ما در احکام شریعت می‌بینم، ذکر کرده کسی منتظر ظهور حضرت است. این یک انتظاری است خیلی دلبند و دلپسند. درست است که ما الان نمی‌دانیم وعده‌ی ظهور امام که فرمودند کی خواهد بود، ‌یک ساعت دیگر دو ساعت دیگر سیصدهزار سال دیگر، نمی‌دانم. البته دل ما دلهای‌مان، به ما کلیدی داده‌اند که دلها را باز کنیم و آماده باشد در، برای ورود امام. ولی خوب امروز… یعنی این انتظارها لذت‌آور است…
یک وقت هم بعکس، خدای‌نکرده، خطاهایی کرده‌ایم و منتظریم که از آن خطاها مجازات برای ما صادر بشود، رحم و شفقت خداوندی، محبتش موجب شده که یک‌خرده دیرش کرده‌اند ما هر لحظه منتظر یک مجازاتی از طرف خداوند هستیم که نمی‌رسد. منتظر هستیم ولی خیلی اوقات هم اگر منتظریم باطل می‌شود بعداً. خداوند می‌بخشد.
به هرجهت هر نوع به اصطلاح انتظاری باشد. این… دیر آمدن من ایجاد بشود. بنابراین خواهش می‌کنم هر ساعتی که آمدید، قرار است بیایید، آمدید تو، آمدید در بیرونی نشستید، یک خرده حوصله به خرج دهید من سه چهار پنج نوع [مشغله] دارم. آن آقای دکتر مصورعلی باید هفته‌ای روزی یکبار بیایند برای مدتی. آقای پهلوان که او هم باید بیاید. این دو تا مُسلّم است. هر کدام هم اقلاً یک ساعت کار دارند.
به هرجهت الان هم از همه‌ی اخوان خوشامد می‌گویم و در خدمت همه‌تان. انشاءالله که هر روز از روز قبل آماده‌تر و بهتر باشند برای عبادت خداوند. خداوند هم، عبادت که می‌گوییم… نه اینکه ببینند کجا هست و بعد… خداوند در همه جا هست. همه دنیا گوش او را می‌شنوند، چشم او را می‌بینند. بنابراین ما در گوشه‌ی منزلمان وقتی… مناجات می‌کنیم، از خدا درخواست می‌کنیم، خداوند شنیده است. اصلاً حتی قبل از اینکه ما تقاضایی بکنیم، خدا شنیده است. یعنی خداوند آن خواسته‌ای را که در دل ما هست، آن خواسته را در دل ما می‌اندازد. و بعد خودش نشسته و می‌گوید: شما از من می‌خواهید؟ می‌دهد. اول هم خودش داده، خودش فراهم کرده این نیت را.

ای دعا از تو اجابت هم ز تو
ای دعا از تو اجابت هم ز تو

خدایا دعا از تو، یعنی چه؟ یعنی به ما آن حال دعا کردن را بده، بعد که آن حال را داشتند،… دعایی که ما کردیم از جانب خداست، اجابت هم به توست. خودت در دل ما انداختی خودت هم اجابت کن. چنین دعایی، اجابتش هم با خودش است. ما فقط دعا باید داشته باشیم. البته دعا هم که می‌گویند نه مثل دعاهایی که دیدیم. دلتان از خدا بخواهد همه چیز، ‌همه چیز را بخواهد با… خداوند هم با محبت پیشنهاد شما را انجام می‌دهد. امیدوارم همه‌مان همینطور باشیم.همه جمع شدن و اجتماع شدن هم همینطور بماند. یعنی در راه آن چیزی که از خدا می‌خواهیم، دسته‌جمعی می‌خواهیم. یعنی خداوند بجای اینکه ببیند که یک نفر از او چیزی می‌خواهد می‌بیند الان ده نفر اینجا هستند….. همه جا صحبت اوست و خوب با….

ای دعا از تو اجابت هم ز تو
ایمنی از تو مهابت هم ز تو

انشاءالله خداوند این حالِ دعای خوب را به همه ما عطا کند. انشاءالله.
….
اینها از جانب خداوند است. یعنی هیچ چیز نیست که از جانب خداوند نباشد. اینها همه از جانب خداوند است، منتها خداوند در ضمن اینکه همه‌ی ما را همیشه به بندگی دعوت می‌کند و همیشه می‌فرماید که جلوی عظمت خداوند تعظیم عرض بکنیم ولی به این تعلیم مستقیم اکتفا نمی‌کند، هر چند وقتی به یک مناسبتی مجدداً ما را یادآوری می‌کند؛ مثلاً عید نوروز. امروز از دیروز و پریروز و روزهای دیگر با هم فرق ندارند ولی چطور ما خودمان، به امر الهی امروز را گفتیم روز نوروز است، یعنی نو به وجود آمده است. یا روزهای دیگری هم هست، روز جمعه را می‌گوییم که روز جمعه، روز عبادت است. این عبادت را ما خودمان گفته‌ایم والا این نیست که روزهای …عبادت می‌کنیم روزهای دیگر دربین نیست، نه! این یادآوری می‌کند که همیشه به یاد خدا باشید…. و همه اینها از نظر ما باید گرد خداوند باشد…

جمعه هم در واقع یک عید است یعنی توجه کنیم که مبادا این چند روزه قصور و کوتاهی رخ داده، والا امروز …. که جبران کوتاهی من بشود انشاءالله. البته الان که بیشتر یادآور به آن می‌شوم و ما همین ملاحظه‌ای است که در عبادت… می‌آییم و هستیم چند ساعت پیش هم. به ما فرمودند و اطاعت کردیم… خیلی اهمیت دارد در راه خداوند.
انشاءالله خداوند همه راه‌های خودش را به ما نشان بدهد و بعدش… در آن مسیر نگه‌دارد. اگر آقایان فرمایشی دارید، بیایید و گرنه بفرمایید.