تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از سوره مبارکه مائده از قرآن مجید – آیات ۲۰ تا ۲۸

۱,۳۰۲

مجلس فقری شب جمعه ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۸ باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ایشان آیاتی از سوره مبارکه مائده ( آیات ۲۰ تا ۲۸ ) از قرآن مجید را تلاوت، تفسیر و تشریح فرمودند.