اطلاعیه جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ بتاریخ سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱,۳۰۰

هو

۱۲۱

به عرض خواهران وبرادران ایمانی میرسانم که سلسله علیه نعمت اللهیه گنابادی بحمدلله تعالی صاحبی مبسوط الید یعنی حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – ارواحناله الفدا- دارد که “ولی الله” و “خلیفه الله” و “بزرگ وقت” هستند و در هر امری که خود اراده بفرمایند و مشیت ایشان اقتضاء نماید نظر کیمیا اثرِ خود را به صراحت و بهر شکلی که خودشان مصلحت بدانند ابراز مینمایند. بحمدلله هم اکنون ایشان در صحت و سلامتی میباشند و هرروز نیز اهل دل و معرفت جویان از فرمایشهای گوهربار ایشان بهره مند میشوند، و ایشان هرآنچه را که مصلحت عالم فقر بدانند با لسان عَذب و روشن خود با شفافیت تمام ابراز میفرمایند و نیازی نیست که اشخاص ثالثی مطالبی را به این بهانه که توسط ایشان انشاد شده است به عنوان امر و نهی به سایرین القاء کنند.
جای تردید نیست که فقرای بامحبت و کیّسِ سلسله نعمت اللهیه گنابادی بخوبی میدانند که هرآینه اگر حضرتشان تکلیفی برای فقیری یا جمعی از فقرا اتخاذ نمایند (همانگونه که در قبال گروه “مجذوبان نور” معمول داشتند یا هرطور که خودشان صلاح دیدند )اقدام میفرمایند و هرگز بر احدی روا و جایز نیست که برداشتهای خود را از اقوال اشخاص ثالث به عنوان “نقل قول” از حضرت ایشان تلقی کرده یا القاء نماید.
مسلماً فقرای محترم آگاه و واقفند که اگر خدای نکرده چنین قضیه نامیمونی باب شود و هرکسی برداشت شخصی خود را به عنوان امرِصادر شده از طرف “قطب زمان” بخواهد به سایرفقرا انتقال دهد دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، و اهمیت اطاعت از “ولی حی ناطق” از آن جهت است که جلوی ظهور رخنه در دیوار اعتماد مومنان و نفوذ این قبیل شبهات گرفته شود.
خداوند متعال در قرآن مجید اهل ایمان را از ارتکاب چنین رویه برحذر میدارد و نه فقط اهل تقوا را از انتساب برداشتهای خود به رسول اکرم منع اکید مینماید، بلکه مومنان را هشدار میدهد که هرگز گمان نکنند که رسول اکرم صلی الله از جانب خود چیزی اختراع و آن را منسوب به خداوند مینمایند وآیات شریفه از سوره مبارکه “الحاقه” بیان مقصود در این خصوص مینماید: تَنزِیلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِینَ (۴۳) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ (۴۴) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ (۴۵) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ (۴۶) فَمَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِینَ (۴۷) وَإِنَّهُ لَتَذْکِرَهٌ لِّلْمُتَّقِینَ (۴۸)
از درگاه ایزد منان در این ماه صیام طلب رحمت تام و تمام برای عموم سالکان الی الله مینمایم.
حاج دکترسیدمصطفی آزمایش