درباره تحریف آیه ها قرآن مجید

۵۹۲

مجلس فقری شب جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ درباره تحریف آیه ها قرآن مجید.