فرمایشات آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب‌علیشاه؛ شنبه ١١ خرداد ٩٨

۶۷۶

در جمع برادران ایمانی