ادامه تشریح و توضیح آیاتی از سوره شریفه انفال یا بدر

۱,۲۴۹

مجلس فقری شب جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ باحضور آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش – ماذون مکرم و دانشمند فاضل با اقامه نماز جماعت برگزار گردید؛ ادامه تشریح و توضیح آیاتی از سوره شریفه انفال یا بدر.